Γερανοί, Ενοικίαση - Πώληση - Επισκευή - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία