Γκαλερί, Αίθουσες Τέχνης - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία