Δημοσιογράφοι, Συντάκτες - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία