Διαιτολόγοι, Διατροφολόγοι - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία