Διακοσμήσεις, Διακοσμητές - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία