Διαφημιστική Φωτογραφία, Τουριστική Φωτογραφία - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία