Διαχείριση Αποβλήτων, Διαχείριση Λυμάτων - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία