Δικηγόροι, Δικηγορικά Γραφεία - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία