Είδη Επιπλοποιίας, Υλικά Επιπλοποιίας - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία