Είδη Κομμωτηρίου, Είδη Κουρείου - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία