Είδη Ραπτικής, Υλικά Ραπτικής - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία