Αγγειολόγοι, Αγγειοχειρουργοί - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία