Εκδοτικοί Οίκοι, Εκδοτικές Εταιρείες - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία