Ενδοκρινολόγοι, Διαβητολόγοι - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία