Ενεχυροδανειστήρια, Αγορά Χρυσού - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία