Εφημερίδες, Περιοδικά - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία