Ζώα Αναπαραγωγής, Ζωεμπόριο - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία