Ηλεκτρονικοί, Ραδιοηλεκτρολόγοι - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία