Ηλιακοί Θερμοσίφωνες, Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία