Ανιχνευτής Χρυσού, Ανιχνευτής Μετάλλων - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία