Καταστήματα Παπουτσιών, Πρατήρια Παπουτσιών - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία