Καταστήματα Ρούχων, Πρατήρια Ρούχων - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία