Καυσόξυλα, Κάρβουνα - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία