Κεριά, Κηροπλαστεία - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία