Κινέζικη Κουζίνα, Ασιατική κουζίνα - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία