Κινηματογραφικά Είδη, Κινηματογραφικές Μηχανές - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία