Κινητή Τηλεφωνία, Κινητά - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία