Κλωστές, Νήματα - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία