Κοινόχρηστα, Διαχείριση Πολυκατοικίας - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία