Κομμωτήρια, Κουρεία - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία