Κοντέινερ, Εμπορευματοκιβώτια - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία