Λογισμικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Software - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία