Λογιστές, Φοροτεχνικοί - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία