Λογοτέχνες, Συγγραφείς - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία