Μέλι, Βασιλικός Πολτός - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία