Μεταφορικές Εταιρείες, Πρακτορεία Μεταφορών - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία