Αντιπροσωπείες Παπουτσιών, Βιοτεχνίες Παπουτσιών - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία