Μουσικά Συγκροτήματα, Μουσικοί - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία