Ξυλουργικά Μηχανήματα, Ξυλουργικά Εργαλεία - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία