Οινοποιία, Ποτοποιία, Ζυθοποιία - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία