Όστρακα, Κοχύλια - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία