Πάρκινγκ, Γκαράζ - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία