Πρακτορεύσεις Πλοίων, Ναυλομεσίτες - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία