Σαλάτες, Τουρσιά - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία