Αρωματικά Φυτά, Βότανα - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία