Σύμβουλοι Επενδύσεων, Οικονομικοί Σύμβουλοι - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία