Συσκευασία, Τυποποίηση - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία