Τεχνικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικοί Δικτύων - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία