Φανοποιία, Βαφές - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία