Φαστ Φουντ, Fast Food - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία